Pojavnost požara u ruralnim područjima kao posljedica deagrarizacije

Analize zemljišnog pokrova i načina korištenja zemljišta indikator su kako klimatskih i okolišnih promjena, tako i socio-ekonomskog restrukturiranja koje ostavlja tragove u okolišu. Demografsko starenje stanovništva, prijelaz iz poljoprivrede i industrije u tercijarni sektor, migracije i sl. ostavljaju traga na poljoprivrednim i šumskim zemljištima. Najčešće posljedice opaženih demografskih i socio-ekonomskih trendova u Hrvatskoj su napuštanje obradivih površina i njihovo pretvaranje u travnjake i šume. Takvi procesi dokazano su povezani i s porastom broja požara. Pročitaj više