Promjene okoliša – važna tema za promišljanje scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske

Promjene okoliša – važna tema za promišljanje scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske

Ljudske aktivnosti mijenjaju okoliš i uzrokuju promjene na čitavom nizu eko-sustava. Promjene okoliša jedan su od važnih aspekata promišljanja o mogućim scenarijima razvoja ruralnih područja Hrvatske i stoga čine integralni dio istraživanja CRORURIS. Dr.sc. Luka Valožić, suradnik na projektu, istražuje promjena zemljišnog pokrova i nedavno je sudjelovao na važnoj konferenciji o toj temi. Pročitaj više