Promjene okoliša – važna tema za promišljanje scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske

Promjene okoliša – važna tema za promišljanje scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske

Ljudske aktivnosti mijenjaju okoliš i uzrokuju promjene na čitavom nizu eko-sustava. Promjene okoliša jedan su od važnih aspekata promišljanja o mogućim scenarijima razvoja ruralnih područja Hrvatske i stoga čine integralni dio istraživanja CRORURIS. Dr.sc. Luka Valožić, suradnik na projektu, istražuje promjena zemljišnog pokrova i nedavno je sudjelovao na važnoj konferenciji o toj temi. Pročitaj više

Pojavnost požara u ruralnim područjima kao posljedica deagrarizacije

Analize zemljišnog pokrova i načina korištenja zemljišta indikator su kako klimatskih i okolišnih promjena, tako i socio-ekonomskog restrukturiranja koje ostavlja tragove u okolišu. Demografsko starenje stanovništva, prijelaz iz poljoprivrede i industrije u tercijarni sektor, migracije i sl. ostavljaju traga na poljoprivrednim i šumskim zemljištima. Najčešće posljedice opaženih demografskih i socio-ekonomskih trendova u Hrvatskoj su napuštanje obradivih površina i njihovo pretvaranje u travnjake i šume. Takvi procesi dokazano su povezani i s porastom broja požara. Pročitaj više

O projektu

Glavni cilj interdisciplinarnog projekta CRORURIS je oblikovanje alternativnih scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske u 2030. Svrha projekta jest poticanje  promišljanja i javne rasprave o budućnosti ruralnih područja, na temelju znanstvenih istraživanja o mogućim smjerovima njihova razvoja u Hrvatskoj. Iako u Europskoj uniji i državama članicama postoji više scenarija razvoja ruralnih područja, po našim saznanjima ovo je prvo takvo sveobuhvatno istraživanje u Hrvatskoj. Projekt finanicra Hrvatska zaklada za znanost.