Edukacije suradnika

Valožić, L.: sudjelovanje na radionici daljinskih istraživanja u organizaciji Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente i tvrtke Trimble. Radionica je uključivala nekoliko cjelina: detekciju promjena okoliša, nadziranu klasifikaciju zemljišnog pokrova, machine learning, decision trees i template matching. Sve su prezentacije i vježbe izvedene u posljednjoj verziji eCognition Developer, komercijalnog softvera tvrtke Trimble (13.9.2016.).

Lukić, A.: sudjelovanje na radionici modeliranja u CAPRI-ju, sustavu za ekonomsko modeliranje utjecaja zajedničke poljoprivredne politike EU na poljoprivredu i ruralna područja. Radionica je organizirana na University College Dublin u Irskoj (5.-8.9.2016.).

Cvitanović, M. i Radeljak Kaufmann, P.: sudjelovanje na radionicama na Sveučilištu u Bambergu u organizaciji ECPR – “European Consortium for Political Research”. Pohađanje radionica vezanih uz rad i programiranje u programima “R” i “R-Studio” te statistiku za znanstvenike iz društvenih znanosti i politologije, vezano uz kvantitativni dio istraživanja na projektu. (26. 2. 2016. – 4. 3. 2016.).