Istraživački tim

Istraživački tim projekta CRORURIS čine znanstvenici sa Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet – Geografski odsjek, Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet – Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj te Sveučilišta u Zadru-Odjel za geografiju.

Voditelj projekta:

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić

Suradnici:

Prof.dr.sc. Dane Pejnović

Dr.sc. Maja Štambuk, zn. savjetnica

Doc.dr.sc. Anica Čuka

Doc.dr.sc. Ornella Mikuš

Doc.dr.sc. Ivan Zupanc

Dr.sc. Marin Cvitanović

Dr.sc. Ivan Čanjevac

Dr.sc. Ivana Lučev

Dr.sc. Petra Radeljak Kaufmann

Dr.sc. Luka Valožić