Quo vadis, ruralna Hrvatska?

Naslovna kolokvij

PROGRAM ZNANSTVENOG KOLOKVIJA
Uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost

Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske

Petak, 22. rujna
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek
Marulićev trg 19
Zagreb

 

9:30 Otvaranje skupa i uvodno izlaganje

9:45 – 12:30

Thomas Dax: The future of rural development policy in the EU
Federal Institute for Less Favoured and Mountainous Areas, Beč, Austrija

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić*, dr.sc. Petra Radeljak Kaufmann*, doc.dr.sc. Ivan Zupanc*,
dr.sc. Luka Valožić* i Ivan Žilić**:  Scenariji razvoja ruralnih područja Hrvatske do 2030.

Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu*

Ekonomski institut Zagreb**

Doc.dr.sc. Ivan Zupanc: Projekcije kretanja broja stanovnika ruralnih područja Hrvatske do 2030.
Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Doc.dr.sc. Ornella Mikuš: Integracija hrvatske poljoprivredne politike u europsku: iskustva i budućnost
Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof.dr.sc. Dane Pejnović: Uloga zadrugarstva u budućem razvoju ruralnih područja Hrvatske
Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu


12:30 – 14:00 – pauza za ručak –

14:00 – 16:30

Dr. Kai Böhme: European Territorial Futures
Spatial Foresight GmbH, Luxembourg

Dr.sc. Orlanda Obad: Lokalne akcijske grupe kao novi akteri ruralnog razvoja Hrvatske
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Olgica Klepač: Obrazovanje za razvoj ruralnih područja – razlike o namjeri studiranja učenika iz ruralnih i urbanih područja
Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dr.sc. Luka Valožić: Predstavljanje internetskog atlasa ruralnih područja Hrvatske
Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tomislav Jogun: Primjena metode scenarija – Promjene zemljišnog pokrova u Požeško-slavonskoj županiji do 2030. Prezentacija diplomskog rada

 

Rasprava:

Kako do poželjne budućnosti ruralnih područja Hrvatske?

U raspravi očekujemo sudjelovanje znanstvenika i stručnjaka za ruralni razvoj, predstavnika državnih institucija i ministarstava uključenih u razvoj ruralnih područja te predstavnika civilnog sektora, LAG-ova, zadruga i ostalih dionika i aktera.

Kava i osvježenje

 

Predstavljamo inozemne predavače

Kai(1)Dr. Kai Böhme direktor je tvrtke Spatial Foresight iz Luksemburga, specijalizirane za regionalna i prostorna istraživanja u Europi. Diplomirao je prostorno planiranje na Sveučilištu u Dortmundu, a doktorat iz poslovnog upravljanja stekao je na Sveučilištu u Nijmegenu. Član je Njemačke akademije za prostorna istraživanje i planiranje, izvanredni profesor suradnik na Sveučilištu u Luxemburgu te gostujući profesor na Odsjeku za urbano i regionalno planiranje Sveučilišta u Sheffieldu. Ima izuzetno bogato iskustvo u međunarodnim komparativnim istraživanja regionalnog razvoja i prostornog planiranja te teritorijalnih učinaka sektorskih politika. Trenutno je voditelj projekta Europske mreže za praćenje prostornog razvoja (ESPON) “Moguće europske prostorne budućnosti” (Possible European Territorial Futures), o kojem će govoriti na Kolokviju.

Thomas(1)Thomas Dax je zamjenik ravnatelja Federalnog instituta za planinska i područja s ograničenjima u razvoju (BABF) u Beču, istraživačke institucije austrijskog ministarstva poljoprivrede. Diplomirao je regionalno planiranje na Tehničkom Sveučilištu u Beču. Predavač je na Sveučilištu prirodnih resursa i bioloških znanosti u Beču, nacionalni delegat za poljoprivredu i ruralni razvoj u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te član ekspertne skupine Europskog parlamenta za poljoprivredu. Ima dugogodišnje međunarodno iskustvo u istraživanju prostorne strukture poljoprivrede i načina korištenja zemljišta, politike ruralnog razvoja te posebno inicijativa lokalnog razvoja (LEADER program). Uz znanstvene radove u vodećim časopisima, autor je brojnih studija za Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoja (OECD), Europsku komisiju, Europski parlament i Europsku mrežu za praćenje prostornog razvoja (ESPON).

 

O projektu Primjena metode scenarija u planiranju i
razvoju ruralnih područja Hrvatske

Glavni cilj interdisciplinarnog projekta CRORURIS je oblikovanje varijantnih scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske u 2030. Svrha projekta jest poticanje promišljanja i javne rasprave o budućnosti ruralnih područja, na temelju znanstvenih istraživanja o mogućim smjerovima njihova razvoja u Hrvatskoj. Iako u Europskoj uniji i državama članicama postoji više scenarija razvoja ruralnih područja, po našim saznanjima ovo je prvo takvo istraživanje u Hrvatskoj. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

Mjesto i vrijeme održavanja Kolokvija:

Marulićev trg 19, Zagreb, 22. rujna 2017.

Ulaz je slobodan, do popunjavanja kapaciteta dvorane.

Prijava je obvezna do 15. rujna

na e-mail croruris@geog.pmf.hr zbog organizacijskih razloga.

Za sudionike Kolokvija osigurana je Knjiga sažetaka, ručak i osvježenje.

Preuzmite PDF verziju Programa skupa.