Quo vadis Dalmacijo? – O scenarijima mogućeg razvoja Dalmacije

U projektu CRORURIS oblikovat će se alternativni scenariji razvoja ruralnih područja Hrvatske u 2030. Naša suradnica dr.sc. Petra Radeljak Kaufmann bavi se metodološkom osnovom izrade scenarija i autorica je tri scenarija mogućeg razvoja Dalmacije: Monokultura turizma, Održivi turizam i Integralni razvoj.

Koncept scenarija u društvu je prisutan od davnina, posebno u okviru vojnih operacija. Prvi dokumentirani obrisi današnjih scenarija pojavljuju se u 19. stoljeću u radovima dvaju pruskih vojnih stratega, von Clausewitza i von Moltkea, kojima se također pripisuju zasluge da su prvi formulirali principe strateškog planiranja.

Scenarij je  razumljiv opis mogućeg stanja u budućnosti temeljen na kompleksnoj mreži  utjecajnih čimbenika. Scenarij je opis načina na koji bi se budućnost mogla odviti temeljen na pretpostavkama „ako-onda”, a uglavnom podrazu¬mijeva opis početnog stanja te ključnih faktora i promjena koje vode prema određenome budućem stanju. Upravo zbog toga se od druge polovice prošlog stoljeća sve češće počinje koristiti u poslovnom okruženju, ali i u regionalnom i prostornom planiranju. Veliki utjecaj na razvoj metode imali su određeni istaknuti pojedinci (H. Kahn, B. de Jouvenel, M. Godet i dr.) i organizacije (npr. RAND Corporation, Institut Hudson, Stanfordski istraživački institut, DATAR, Royal Dutch/Shell). Scenariji nisu novost u prostornom planiranju u Hrvatskoj. I u Strategiji prostornog uređenja (1997) pretpostavlja se izrada prijedloga (u slučaju potrebe) u obliku alternativa, različitih scenarija i modela za pojedine elemente prostornog uređenja, koje treba razmotriti prije donošenja konačnih odluka i prioriteta. (O primjerima dosada izrađenih scenarija u Hrvatskoj pisat ćemo drugom prilikom).

Dr.sc. Petra Radeljak je od 3. do 6. travnja 2016. sudjelovala  na godišnjoj konferenciji RSA (Regional Studies Association) – „Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World“ u Grazu (Austrija). Tom prilikom održala je izlaganje Going ‘Monocultural’, ‘Sustainable’, or ‘Integral’: Three Scenarios for the Future Development of Dalmatia, Croatia. Prezentaciju s konferencije i detaljnije o scenarijima pogledajte ovdje. Znanstveni rad je objavljen u časopisu Applied Geography.